MAEER's MIT GROUP OF INSTITUTIONS, PUNE (INDIA)

शाळा

 • परिचय
 • प्रवेश प्रक्रिया
 • ठळक वैशिष्ट्ये
 • संपर्क
श्री. शारदा प्राथमिक विदयालय, कोथरूड, पुणे (महाराष्ट्र), भारत

परिचय

श्री. शारदा प्राथमिक विदयालय, हि मराठी माध्यमिक शाळा असून या शाळेची स्थापना १८ जून, १९९० रोजी सुप्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. विश्वनाथ दादाराव कराड यांनी केली.

या शाळेत इयत्ता पहिली ते इयत्ता चौथी पर्यंतचे शिक्षण घेण्याची सोय आहे. पुणे हे विदयेचे माहेर घर आहे. त्यामुळेच मातृभाषेत मुलांना शिक्षण देणे अधिक प्रभावी ठरते. मातृभाषेत शिक्षण घेतल्याने विषयाची उकल करणे अधिक सुलभ होते. स्पष्ट विचार, विदयार्थ्यांची सरासरी कामगिरी आणि सर्वोत्तम प्रगती परिणामकारक ठरते. श्री. शारदा प्राथमिक विदयालय, कोथरूड या सर्वाचे महत्त्व जाणतो.

कोथरूड विभागात अनेक शाळा आहेत. पण आमची शाळा निराळी आहे जेसे सुसज्ज आणि सुंदर इमारत, मोठी मैदाने, संगणक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगीत सभागृह, बगिचा आणि आसपासची समृद्ध आणि सुंदर हिरवळ हि काही खास वैशिष्टये आहेत. ही सर्व वैशिष्टये आमच्या शाळेची शैक्षणिक पातळी वाढविण्यासाठी मदत करतात. अनुभवी शिक्षकांचा संघ, मदतनीस आणि त्यांचे सहकारी हे महत्वाचे घटक शाळेची गुणवत्ता कायम व अबाधित राखतात. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून असे निश्चितपणे सांगता येईल कि आमच्या शाळेत ८८७ विदयार्थी शिक्षण घेत आहेत.

शिक्षणाचा अर्थ फक्त शिकण्यासाठी शिकणे नसून सुज्ञ नागरिक होऊन मूल्ये आणि जीवन कौशल्याचे शिक्षण घेणे हा होय, हाच आमचा एकमेव उद्देश आहे. सर्व व्यवस्थापकीय मान्यवरांचे मार्गदर्शन म्हणजे आमचा मुख्य पाठींबा आहे. त्यामुळे आमची प्रगती होत आहे आणि आमच्या विदयार्थ्यांना अनेक अंतर्गत आणि आंतरशालेय स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास फायदा होत आहे, त्यामुळे आम्ही अनेक बक्षिसे प्राप्त केलेली आहेत.

प्राचार्याचे नाव

principle details

सौ. जयश्री भालचंद्र घारपुरे

 • +९१ ९४ २० ४८ २३४३
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

कोथरूड कॅम्पस

 • निवासी /अनिवासी शाळा: फक्त निवासी शाळा

प्रवेश प्रक्रिया

शाळेत विशिष्ट इयत्तेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता (वय निकष )

इयत्ता वय निकष
पहिली ६ वर्ष पूर्ण
दुसरी ७ वर्ष पूर्ण
तिसरी ८ वर्ष पूर्ण
चौथी ९ वर्ष पूर्ण

आवश्यक दस्तऐवज :

 • इयत्ता पहिली
  • जन्माचा दाखला
  • जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असेल तर)
 • दुसरी ते चौथी
  • एल. सी.
 • ऑनलाईन प्रक्रिया / मॅन्युअल प्रक्रिया : मॅन्युअल प्रक्रिया
 • वार्षिक फी - व्यवस्थापनकीय निर्णयानुसार
 • पेमेंटचा प्रकार : नगद

ठळक वैशिष्ट्ये

शारीरिक सुविधा:

  • प्रकाशित, हवेशीर, मोठे प्रशस्त वर्ग असणारी उत्कृष्ट इमारत.
  • उत्कृष्ट ग्रंथालयाची सुविधा पुरविले जाते.
  • संगणकिय प्रयोगशाळा, संदर्भीत काम, व्यायामशाळा, वैयक्तिक सुसज्ज प्रयोगशाळा, गणिताच्या अभ्यासासाठी खोली, सामाजिक अभ्यासाची खोली, संसाधने (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि घर विज्ञान) इ. ग्रंथालयासाठी विशेष खोल्या उपलब्ध करून दिल्या जातात.
  • क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल आणि फुटबॉल, खो-खो, भडिमार चेंडू, कबड्डी इ. मैदानी खेळाची सुविधा पुरविले जाते.
  • व्यायामशाळा आणि अंतर्गत खेळाची खोली.
  • प्रथमोपचार कक्ष.
  • दृकश्राव्य खोली.
  • परिसंवाद आणि विचारविनिमय कक्ष.
  • सभागृह सुविधा.

अध्यापक:

  • पात्र आणि प्रशिक्षित शिक्षक त्यासोबत पुरेसे सुरक्षितता त्यामुळे समन्वय व अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान केले जातात.
  • नाटक आणि भाषण उच्चार, सल्लागार म्हणून व्यावसायिक समुपदेशक आणि व्यवसायामध्ये सर्वागीण, संगणक प्रशिक्षक, रंगमंच आणि कला शिक्षक, (घरातील आणि मैदानी खेळ आणि मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण ). इ. साठी विशेष शिक्षक नेमले जातात.
  • सर्वोत्तम शिक्षक आकर्षित करण्यासाठी त्यांना उत्कृष्ट वेतन दिले जाते
  • शिक्षकांची देखील वैयक्तिक प्रगती करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा यातून विषयाची सामग्री आणि कौशल्य घडविण्यासाठी कार्यशाळा सुधारणा व तसेच त्यांच्या वैयक्तिक विकासासाठी संधी दिल्या जातात.
  • करिअर वाढ आणि नोकरी संपन्नता.
  • व्यवस्थापनात सहभागी होऊन त्यांच्या स्वाभिमान आणि स्वमुल्य विकसित करणे आणि संस्थात्मक जबाबदारी आणि मालकी गृहीत करणे.

विद्यार्थी :

 • शाळेच्या जागेपासुन सुमारे (५ किमी . पर्यंत) विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात.
 • वर्गातील विद्यार्थ्याची संख्या जास्तीत जास्त ५०. आणि विद्यार्थ्याची संख्या व शिक्षक यांचे गुणोत्तर २५: १ (कमाल) किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवली जाते .
 • विद्यार्थ्यांना स्वत:चा अभ्यास करण्यासाठी जरुरीपेक्षा जास्त संधी दिल्या जातात; पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणात सहभागी आणि परस्पर भागीदार करता येईल अशी अपेक्षा करता येते. पालक समित्या, आणि इतर सक्रिय सहभागात पालकांना सहभागी होण्याची अपेक्षा ठेवता येऊ शकते.

अभ्यासक्रम :

 • शाळा विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शाळा माध्यमिक परीक्षांसाठी सर्वपरीने तयार करते.
 • पूर्व- प्राथमिक अभ्यासक्रमाची सुविधा.
 • दररोज मुलांना प्राथमिक इयत्तेपासून इयत्ता दहावी पर्यत अभ्यासाचे दडपण न येऊ देत तो कसा पूर्ण होईल याचा प्रयत्न केला जातो.
 • अभ्यासक्रम मुलांच्या सर्वागीण विकासासाठी प्रोत्साहन देणारा असा असून प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक वर्गापासून विद्यार्थामध्ये समन्वय साधणारा असा आहे. माध्यमिक वर्गामध्ये प्रकल्प व संशोधन यावर अवलंबित अभ्यासक्रमावर भर दिला जातो. अभ्यासक्रम हा एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात वाढणारा असा असून तो नैसर्गिकरित्या वयाच्या विकासाप्रमाणे वाढविणारा आहे.

संपर्क

 • श्री. शारदा प्राथमिक विदयालय,पुणे
  स. न १२७/१, ,अ , पौड रोड,
  कोथरूड, पुणे - ४११०३८.
 • +९१ ०२०-२५४४२१६६ / २५४४८८६८ Ext.२०७
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.